Kerkelijke viering van een Huwelijk en Huwelijksjubileum

Zoekt u een wat kleinere, sfeervolle ruimte voor de kerkelijke viering van uw huwelijk of huwelijksjubileum? 

Dan biedt de Montfortkapel wat u zoekt: een warme entourage met 120 zitplaatsen, een geluidsinstallatie en een orgel. Het monumentale park van Groot Bijstervelt vormt een prachtig decor voor een mooie fotoreportage van uw huwelijk. U moet wel zelf een voorganger vragen voor de viering. Waarschijnlijk is uw eigen pastor graag daartoe bereid.

Links: Huwelijksceremonie Rob Sanders en Pauline Hoogeland -  Rechts: Huwelijksceremonie Rob Sanders en Pauline Hoogeland  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl