Symposium

U denkt er over, een symposium te organiseren.....  

.....misschien is de Montfortkapel en/of Montfortzaal dan precies wat u nodig hebt. Er is in ieder geval plaats voor ongeveer 100 personen; geluidsinstallatie en groot scherm zijn aanwezig; koffie, thee en lunch zijn allemaal mogelijk; tijdens pauzes kan er gewandeld worden in het monumentale park van Groot Bijstervelt. En dat alles voor een redelijke prijs, ook betaalbaar voor de kleine beurs.

Voor vergaderingen van grotere gezelschappen kunt u ook terecht bij de Stichting Behoud Montfortkapel. 

Links: Pater Wiel Logister -  Rechts: Het panel  

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl