Nieuws & Agenda  › Bezinning en Spiritualiteit

Film ‘Ida'

Onder het motto ‘Mensen met een missie’, vertoont de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit op maandag 10 december de speelfilm IDA. Aansluitend is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van deze film.

IDA: Polen 1962. Anna staat op het punt, haar geloften af te leggen bij de kloosterschool waar ze ooit werd opgenomen als wees. Maar alles verandert als blijkt dat ze nog familie heeft: Wanda, de zus van haar moeder. Voordat ze officieel tot het klooster kan toe treden als religieuze, gaat ze samen met Wanda op zoektocht naar haar verleden. Anna komt erachter dat ze van Joodse afkomst is en dat haar echte naam Ida luidt. Ze wordt geconfronteerd met de grimmige waarheid over haar familie en hun ontberingen tijdens de Nazibezetting van Polen. Ida staat voor een moeilijke beslissing: teruggaan naar het klooster of een nieuwe weg inslaan?

Plaats: Parochiecentrum, het Koetshuis, Nieuwstraat 17, Oirschot; aanvang: 19.45 uur; welkom vanaf 19.15 uur; bijdrage: € 5,- (inclusief 2 x koffie/thee). Aanmelden: graag uiterlijk zaterdag 8 december via info@montfortkapel.nl of tel. 0499 577316.

Plaats: Parochiecentrum, Koetshuis, Nieuwstraat 17, Oirschot; bijdrage: € 5,- (2 x koffie/thee)

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-28206465
E-mail: info@montfortkapel.nl