Nieuws & Agenda  › Bezinning en Spiritualiteit

'Een man die Ove heet'.

De werkgroep Bezinning en Spiritualiteit heeft voor de eerste drie maanden van 2019 drie bijeenkomsten gepland, Elke keer wordt er onder het motto ‘Mensen met een missie’ een film vertoond. De keuze van de films is zodanig, dat er wat meer accent komt te liggen op de levensmissie van de ouder wordende mens. Natuurlijk vindt er naar aanleiding van de film steeds een nagesprek plaats. De bijeenkomsten vinden steeds plaats in het Parochiecentrum, Koetshuis, Nieuwstraat 17.

Op 14 januari wordt de speelfiml vertoont 'Een man die Ove heet'. Aansluitend is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de inhoud van deze film.

Ove is 59 jaar oud, rijdt in een Saab en staat bekend als de mopperkont van de buurt. Maar Ove is niet bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad niet altijd een glimlach op zijn gezicht. Hij houdt de gang van zaken in de buurt nauwlettend in de gaten en levert commentaar als iets hem niet aanstaat. Er is een reden voor zijn gedrag, maar die houdt hij voor zich. Alles wordt anders, als hij nieuwe overburen krijgt.
U bent welkom in het Parochiecentrum Koetshuis in de Nieuwstraat 17 in Oirschot. Inloop vanaf 19.15 uur; de film begint om 19.30 uur. Uw bijdrage: € 5,- (incl. 2 x thee/koffie). Graag uiterlijk zaterdag 12 januari aanmelden via info@montfortkapel.nl of tel.nr. 0499 – 577 316.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Nevenakker 18
5688 PK Oirschot
Telefoon: 0499-577 316
Mobiel: 06-282 06 465
E-mail: info@montfortkapel.nl