Nieuws & Agenda  › Bezinning & Spiritualiteit

Bezinning & Spiritualiteit

PROGRAMMA BEZINNING EN SPIRITUALITEIT MONTFORTKAPEL
datum: maandag 12 maart

Op maandag 12 maart organiseert de werkgroep Bezinning en Spiritualiteit weer een bezinningsbijeenkomst. De Montfortzaal is tijdelijk niet meer beschikbaar; daarom is de bijeenkomst in het Parochiecentrum, Nieuwstraat 17.

La famille Bélier

Het gezin Bélier is een gezin van twee doofstomme ouders, en hun twee kinderen Paula en Quentin (de laatste is ook doofstom). Sinds ze zich kan herinneren runt Paula de familieboerderij wat betreft de zakelijke kant. Vanwege hun handicap zijn haar ouders daartoe niet in staat. Als Paula zich inschrijft voor een zangklas, ontdekt haar leraar haar zangtalent onmiddellijk. Hij pusht haar om zich hier verder in te ontwikkelen en in te schrijven voor een zangauditie in Parijs. Voor Paula blijkt het echter niet zo makkelijk, haar taken zomaar neer te leggen en haar ouders aan hun lot over te laten. Bovenal omdat haar doofstomme ouders nooit echt zullen begrijpen wat zingen voor Paula betekent.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl