Nieuws & Agenda  › Open kloosterdag

In-zicht in onze spiritualiteit.

Zaterdag 10 juni, 14.00 uur: Open Kloosterdag, georganiseerd door de Montfortanen.
Het jaarlijks organiseren van OPEN KLOOSTERDAGEN is een activiteit van de gezamenlijke kloosterordes en congregaties. Zij hebben er voor gekozen, dit jaar niet zozeer aandacht te vragen voor kloostergebouwen, maar voor datgene wat zusters, broeders en paters bezielt. De aandacht gaat dus vooral uit naar hun spiritualiteit. Daarom heeft de Open Kloosterdag 2017 als motto gekregen:  In-zicht in onze spiritualiteit

De Montfortanen willen, als vroegere bewoners van Groot Bijstervelt, in met name de Montfortkapel in-zicht geven in hun spiritualiteit. Het programma ziet er als volgt uit:

14.00 uur: Montfort in woord en cantiek
Acteur Bram van Oers vertelt het leven en de spirit van Montfort; het projectkoor o.l.v. Frans Bullens zingt cantieken waarin Montfort zijn passie heeft uitgedrukt.
15.15 uur: Montfortanen in woord en beeld
Vertoning van de documentaire ‘Vandaag begint de toekomst’ (2016) waarin de spiritualiteit van de volgelingen van Montfort zichtbaar wordt.
16.15 uur: Levende montfortaanse spiritualiteit
Op enkele plekken in het park van het voormalig Grootseminarie praten we verder over wat montfortanen bezielt.

Iedereen is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig. Voor koffie/thee en als afsluiting een glas wijn of ander drankje wordt gezorgd. Kijk ook op: www.montfortanen.nl of bel voor nadere informatie: 043-2065002 

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl