Nieuws & Agenda  › Open Monumentendagen

Bezichtiging kapel en verkoop spullen.

Welkom tijdens de Open Monumentendagen op 9 en 10 september.
De Montfortkapel is op beide dagen open voor bezichtiging tussen 12.00 en 17.00 uur. Regelmatig zal tijdens de openingsuren het orgel bespeeld worden. Tevens worden er in een van de zalen van Groot Bijstervelt allerlei artikelen verkocht, afkomstig uit het Montfortaanse klooster, o.a. bidstoelen en ander meubilair, schilderijen/ikonen, kruisbeelden, twee kerstgroepen, geluids- en beeld apparatuur, LP’s en heel veel klein goed (w.o. aardewerk, deurklinken enz.). 

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl