Nieuws & Agenda  › Spiritualiteit en Bezinning

Spiritualiteit en Bezinning

PROGRAMMA BEZINNING EN SPIRITUALITEIT MONTFORTKAPEL
datum: 13 November
Een jonge Syriër met verblijfsstatus vertelt zijn verhaal en gaat met de aanwezigen in gesprek (nadere informatie volgt later).

We beginnen om 19.30 uur, en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Plaats: Groot Bijstervelt, Montfortlaan 12A, in de  Montfortzaal. Kosten: € 5,- (incl. 2 x koffie/thee).
Aanmeldadres: info@montfortkapel.nl
Aanmelden graag voor 11 november.

 

Stichting Behoud Montfortkapel

Doel van de Stichting Behoud Montfortkapel is: ‘Het in stand houden en beheren van de kapel gelegen op het (voormalig) kloosterterrein van de Congregatie van de Montfortanen in Oirschot, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Contact opnemen

Secretariaat
Montfortlaan 12A
5688 NM Oirschot
Telefoon: 0499-577316
Mobiel: 06-53722811
E-mail: info@montfortkapel.nl